XtGem Forum catalog
Home Game Android Phần mềm
icon newJava/J2ME Runner ( chạy java trên Android)
Java/J2ME Runner

Tải về Java/J2ME Runner

Miễn Phí

6649 2759 875Kb

Bạn có thể chơi với hơn 35.000 Trò chơi miễn phí Java bởi công cụ này. Chạy Java/J2ME/MIDP hữu. J2ME Explorer giúp tìm các trò chơi Java hiện có. Tích hợp với trình duyệt-Duyệt bất kỳ trang web J2ME bấm vào để chạy bất kỳ jad / jar. Tự động chuyển đổi J2ME vào gói Android.
! Yêu cầu để có được tất cả sự cho phép được sử dụng bởi tất cả các ứng dụng.

Java/J2ME Runner

Tải về Java/J2ME Runner


Lastsearch: Tải Game Java | ninja school 4 | sitemap